Regulamin Newslettera

 • Witryna www.unityline.pl umożliwia zapisanie się do Newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera wysyłanego przez Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą przy Pl. Rodła 8 w Szczecinie, kod pocztowy: 70-419.
 • Zapis do Newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie wysyłaniu informacji przesyłanych w ramach Newslettera.
 • Po zapisaniu się do Newslettera będziesz otrzymywać informacje na temat naszych najlepszych ofert, nowości, promocji i konkursów, a zatem informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Wiadomości Newslettera będą wysyłane nie częściej niż co dwa tygodnie.
 • Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie dodatkowe dane tj. imię oraz odpowiedź jak często podróżujesz na trasie Polska – Szwecja, wówczas będą do Ciebie wysyłane informacje, które będą dostosowane do ww. podanych danych. W każdej chwili masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego profilowania na adres e-mail: iod@unityline.pl.
 • Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego Newslettera poprzez kliknięcie stosownego linka o nazwie „Jeśli nie chcesz już otrzymywać Newslettera, kliknij” zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.
 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Rodła 8, kod pocztowy: 70-419, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, tel. 91 3595695, e-mail: unity@unityline.pl.
 • W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@unityline.pl.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej przez Administratora drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail oraz informowaniu o prowadzonej przez Administratora działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a następnie w celu wykonywania umowy o dostarczanie Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 • Podanie Twoich danych osobowych (e-maila) jest dobrowolne ale konieczne dla wykonania przez Administratora umowy o dostarczanie Newslettera (świadczenie usługi drogą elektroniczną), a konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest niemożność wykonania tej usługi przez Administratora.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na dostarczanie Newslettera. W razie rezygnacji z dostarczania Newslettera Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w trakcie wykonywania umowy o dostarczanie Newslettera nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednie postanowienia Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej unityline.pl.